2017 Hunsingo — Het Hogeland

Advies aan drs. J.F. te Biesebeek, Procesbegeleider/adviseur BSO BMWE-gemeenten. Aan de KNAG-Adviescommissie Aardrijkskundige namen in Nederland is gevraagd de door de Selectiecommissie Naamgeving Nieuwe Gemeente (met werknaam Hogeland) uitgekozen namen te evalueren.

Download hier het advies.

Advertentie