2020 Fusie Landerd en Uden

Advies aan de heer Maarten van den Hurk van de redactie Brabants Dagblad naar aanleiding van zijn vraag over de te kiezen nieuwe naam voor de fuserende gemeenten Landerd en Uden. Downloasd hier het advies. aanin-advies-fusie-landerd-en-udenDownload

2019 Heerhugowaard en Langedijk

Advies aan de Stuurgroep Ambtelijke Fusie HHW – Langedijk naar aanleiding van hun vraag aan de commissie betreffende een nieuwe naam voor de fuserende gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Download hier het advies. advies-heerhugowaard-en-langedijkDownload

2017 Hunsingo — Het Hogeland

Advies aan drs. J.F. te Biesebeek, Procesbegeleider/adviseur BSO BMWE-gemeenten. Aan de KNAG-Adviescommissie Aardrijkskundige namen in Nederland is gevraagd de door de Selectiecommissie Naamgeving Nieuwe Gemeente (met werknaam Hogeland) uitgekozen namen te evalueren. Download hier het advies. namenadvies-aanin-hunsingoDownload

Advies aan provinciale Staten van de provincies 2015

Algemeen advies gericht aan dd Provinciale Staten van de provincies over vrijblijvende advisering van de ‘Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland’ over de naamgeving van nieuwe gemeenten geval er in de provincie een fusie plaatsvindt tussen twee of meer gemeenten. Download hier het advies. advies-aan-provinciesDownload