Informatiesystemen

Aardrijkskundige namen in informatiesystemen

Om zeker te weten dat we naar hetzelfde topografische object verwijzen, maken we afspraken over de spelling van zo’n aardrijkskundige naam, zodat we die allemaal op dezelfde manier schrijven. En in de enkele gevallen dat er meerdere varianten van een naam gangbaar zijn, maken we ook over het gebruik van die varianten afspraken: de naam ‘s-Gravenhage wordt alleen in officiële stukken (zoals wetten) gebruikt, en in alle overige gevallen hanteert men de variant Den Haag.

Het bestaan van een gestandaardiseerde schrijfwijze is cruciaal voor opname van namen in informatiesystemen, omdat die vaak alleen op de exact juist gespelde naam reageren (zoals bij navigatiesystemen). Ook bij de invoer van verschillende schrijfwijzen van de naam van een object in verschillende bestanden gaan de voordelen van de digitale omgeving verloren. Bij de invoer van namen in informatiesystemen is het van groot belang dat ook alle tot de naam behorende leestekens worden opgenomen, en dat duidelijk is waar hoofdletters gebruikt moeten worden. Hoewel er bij de Spellingwet van 1947 is gesteld dat de schrijfwijze van straatnamen die van de algemene spelling moet volgen, is daar onvoldoende gevolg aan gegeven. Ook de laatste verandering in de spelling van het Nederlands, bij wet ingevoerd in 2005, waarbij het gebruik van de tussen-n, van verbindingsstreepjes en van hoofdletters iets veranderde, wordt niet algemeen op aardrijkskundige namen toegepast, waardoor onzekerheid in hun schrijfwijze wordt geïntroduceerd. Oude namen (ook als ze officieel zijn vastgesteld) worden soms wel aan nieuwere spellingen aangepast, maar soms ook niet. Verder wordt soms voor ouderwetse, chique geachte spellingen gekozen. Het totale beeld is daarmee verwarrend en lastig.

Veel plaatsnaamborden in Fryslân (de officiële naam van Friesland) hebben zowel de Nederlandse als de Friese variant van de naam van de woonplaats. Heerenveen (met het ouderwetse heeren) en een Friese variant. Volgens de Friese spellingregels zou je de woonplaatsnaam en gemeentenaam eigenlijk als Hearrefean moeten spellen. Zo spreek je de naam ook uit, maar niemand spelt de naam zo De nederzetting heet It Hearrenfean, vergelijkbaar met De Lemmer en De Jouwer (Joure) of De Lier, De Rijp, Den Helder enz.. Door it wordt de suggestie gewekt dat het lidwoord niet bij de naam hoort en dat is verwarrend.

Advertentie